Настоящите общи условия уреждат отношенията между “СТАК ГРУП” ООД и клиентите и ползвателите на сайта www.modepot.bg и онлайн магазина в него. Цялата информация, функционалност, дизайни и съдържание в сайта www.modepot.bg е интелектуална и индустриална собственост на “СТАК ГРУП” ООД и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други. Използването й без изричното предварително писмено съгласие на собственика е нарушение на закона.


РАЗДЕЛ I ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.1 Обща информация
Дружеството с наименование СТАК ГРУП ООДе отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.modepot.bg


За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, СТАК ГРУП ООДсе базира на следните правни основания:

- Изпълнение на договор: За да може посетителят/регистрираният потребител-клиент да изпълни поръчките си наwww.modepot.bg, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си и регистрацията на поръчката, в регистрационната форма на поръчката и записването на неговите транзакции.
- Законни интереси: Обработването на личните данни е необходимо за подобряване на услугите на СТАК ГРУП ООД /обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани/, за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на СТАК ГРУП ООД.
-Съгласие: Регистрираните потребители-клиенти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение /профили/.


Чл.2 /Информиране, обработване и цели на обработването: 

СТАК ГРУП ООДинформира посетителя/регистрирания потребител и посетителят/регистрираният потребител потвърждава, че е информиран за следното:


  - Обработване на лични данни: СТАК ГРУП ООД ще обработва личните данни на посетител/регистриран потребител-клиент, както те са заявени от него при създаването на профила му и поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетител/ потребител е дал съответното съгласие, СТАК ГРУП ООД ще може да обработва лични данни за изпращане на търговска информация и промоционални съобщения и/ или създаване на потребителски профил на потребителя-клиент и подобряване на управлението на клиентелата и работата на електронния магазин на www.modepot.bg.


Чл.3 Онлайн поръчки, вид лични данни и цели на обработването:

3.1 Основна обработка

Потребителят/клиентът има възможност да избере 2 начина, за да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:

  - Като посетител: В този случай личните данни на посетителя/клиента ще се запазят в архивите на СТАК ГРУП ООД до завършването и доставянето на конкретната му поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.

  - Като регистриран потребител на електронния магазин: В този случай клиентът/ потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Потребителят/клиентът може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си в www.modepot.bg
/login/ с потребителското си име и парола.

За заявяване на поръчка чрез електронния магазин на СТАК ГРУП ООД /www.modepot.bg/ за продуктите на фирмата се изискват:
- име и фамилия - адрес за доставка на продуктите - адрес за фактуриране на поръчката /ако е различен от адреса за доставка/-данните за фактуриране /ако е избрано плащане по фактура/- телефонен номер за контакт - Електронен адрес /e-mail/ на клиента.

В случай че бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, различно от посетител/регистриран потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на СТАК ГРУП ООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към СТАК ГРУП ООД.


РАЗДЕЛ II ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл.1. СТАК ГРУП ООД е дружество с адрес на управление България, гр. София ул.Кишинев №10, ап.40, с номер на вписване в търговския регистър - BG203447204. СТАК ГРУП ООД администрира сайта и електрoнния магазин MODEPOT,www.modepot.bg. СТАК ГРУП ООД ще бъде наричано за краткост по-долу Търговец. Можете да се свържете с търговеца на телефон +359 89 454 8888 или sales@modepot.bg

 

РАЗДЕЛ III ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2. Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние регламентират отношенията между Търговеца и клиентите, ползващи уеб сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.modepot.bg

Чл.3. Тези общи условия обвързват всички потребители. С отваряне на директен линк или натискате на които и да е бутон в интернет страницата www.modepot.bg, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва Настоящите Общи Условия.

Чл.4. Стоките, които се намират на интернет страницата www.modepot.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн продуктов каталог на търговеца.

Чл.5. След направена регистрация с правилно въведени данни на потребителят, кликане на бутона “Потвърждавам поръчката си”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Вашата количка”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл.6. Търговеца си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговеца уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента “email” или на посочения телефонен номер. Всички плащанията ще бъдат извършвани в български лева с включен ДДС.

Чл.7. С регистрирането си Клиентът получава достъп до всички предлагани от www.modepot.bg услуги. При попълване на формата за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, и другите изискуеми от електронната форма на www.modepot.bgданни, както и да ги актуализира при всяка тяхна промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна ще бъдат актуализирани.

Чл.8. При неспазване на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.modepot.bg има право да откаже регистрацията.

 Чл.9 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.modepot.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му.


         

РАЗДЕЛ IV ТЕРМИНОЛОГИЯ

               ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - уебсайт на уеб адрес www.modepot.bg;

               ТЪРГОВЕЦ - СТАК ГРУП ООД с бранд MODEPOT

               СТОКА - всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена;

               КЛЕИНТ - всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с ‘Настоящите Общи Условия’.

               ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите.

               ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.

               ЗПУ – означава Закон за пощенските услуги.

               ПОЛЗВАТЕЛ –означава лице посетител  на сайта.

               ЛИЧНИ ДАННИ - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

               ОНЛАЙН ПОКУПКА  - означава покупка от онлайн магазина на сайта www.modepot.bg, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.

               НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - метод за плащане, наложен платеж по смисъла на ЗПУ;

               ОБЩИ УСЛОВИЯ- означава настоящите общи условия.    Общите условия са достъпни от бутон разположен на видно място на началната страница на сайта. Всеки потребител е длъжен да се запознае с тях преди да премине към разглеждане и използване на сайта. С отварянето на която и да е страница в сайта www.modepot.bg, различна от началната се счита, че потребителя е прочел общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва безусловно.

 

РАЗДЕЛ V РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Чл.10. Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина в сайта www.modepot.bg.Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, ползване на отстъпки и промоции, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта www.modepot.bg.

Чл.11. Потребителският профил представлява част от сайта www.modepot.bg, съдържаща информация за регистрирания Клиент, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.modepot.bg.

Чл.12. Със заявяването на регистрация в сайта www.modepot.bg ; потребителят декларира, че е навършил 18 години. При съмнение относно пълнолетието на регистрираният потребител, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това; 

Чл.13. Със заявяването на регистрация в сайта www.modepot.bg, клиента трябва да предостави лична информация а именно: пол, име и фамилия, email и парола за достъп, дата на раждане /не задължително поле/, адрес и телефон за връзка.

 

РАЗДЕЛ VI ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл.14. Поръчки могат да правят, всички регистрирани потребители на сайта www.modepot.bg и платформата за покупки от разстояние.

Чл.15. Направената поръчка в онлайн магазина MODEPOT не означава автоматично запазване на артикули в системата. Служител на MODEPOT се свързва с клиента, за уточняване на детайли по поръчката на телефон посочен в потребителският профил.

 Чл.16. Договорът за продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца.

 Чл.17. Стойноста на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на стоките. И подлежи на допълнително уточнение и заплащане от страна на клиента. След направена поръчка от страна на клиента, наличните стоки се доставят в срок от 3 до 5 работни дни след направената поръчка. Доставката се извършва задължително с транспорт на фирмата или куриер, която включва застраховка на стоката при транспорт.

 

РАЗДЕЛ VII ПЛАЩАНЕ/ФАКТУРИРАНЕ

Чл.18. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.modepot.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Чл.19. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

Чл.20. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. За физическо лице се изисква задължително две имена и ЕГН, юридическо лице Име на фирмата, седалище, ЕИК, МОЛ.

Чл.21. Търговеца издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път или с наложен платеж, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице.

Чл.22. Плащане по банков път се извършва чрез предварителноуведомяване на търговеца, за да може да бъде издадена проформа фактура на клиента. Данни за плащане по банков път: BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG77UNCR70001522219587 ;УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Чл.23. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 Чл.24. Плащане с наложен платеж се извършва чрез Куриерска фирма ЕКОНТ, пратката се доставя на клиента/получател след заплащане на сумата, определена от търговеца/подател. Размерът на сумата по наложен платеж в брой, допълнително се заплаща услугата за доставка, за която пълна сума търговеца допълнително уведомява клиента.

Чл.25. При доставка, клиента се задължава да отвари и провери стоката пред куриера за евентуални проблеми. При установяване на проблем, клиента изисква, да бъде съставен констативен протокол. Без такъв протокол при установяване на проблем от страна на клиента, няма уснование за подаване на рекламация. Само чрез констативен протокол, клиента може да предяви искане за отстраняване на рекламация.

Чл.26. Всяка изпратена стока от търговеца е транспортно застрахована.

 

РАЗДЕЛ VIII РЕКЛАМАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

 Чл.27. При остановен дефект на стоката, клиента може да се свърже с търговеца незабавно на телефон или email: 0885 24 86 20 или sales@modepot.bg.

 Чл.28. Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на доставката. При случай на скрит дефект на стоката или несъответствие с обявените характеристики, клиента има право да предяви рекламация в едноседмичен срок от датата на фактурата. Вследствие на рекламацията, клиента може да получи отстраняване на дефекта в едномесечен срок, замяна на продукта или получаване обратно на заплатената сума.

 Чл.29. Рекламираната стока, следва да се върне в оригиналната опаковка заедно с придружаващата я документация. Поръчаната стока, може да бъде върната в 7 дневен срок от получаването и неизползвана, в оригинална опаковка. При връщане на стоката, клиента не дължи допълнителни обезщетения или неустойки.

 Чл.30. Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

Ал.1.за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;

Ал.2. за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката.

 Чл.31. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента на адрес посочен от търговеца. Търговеца гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

 Чл.32. Търговеца поема гаранция само при доказан производствен дефект. Търговецът не поемат гаранция при неправилно извършен монтаж от страна на клиента.

 Чл.33. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на документите, придружаващи закупената от Клиента стока, издадени от Търговеца. 

 Чл.34. Всяка закупена стока от електронен магазин “MODEPOT” подлежи на гаранционен срок (и правилата на ЗЗП), а именно в срок от 2 /две/ години от доставката им. Клиента е длъжен да пази документ/фактура от закупената от него стока, в противен слачай стоката няма доказуема гаранция.

 Чл.35. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

 

РАЗДЕЛ IX ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.36. СТАК ГРУП ООД е администратор на лични данни, вписан в Информационната система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД) с уникален идентификационен код №427044

 Чл.37. Съгласно изискванията на Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Закона за защита на личните данни в РБ, СТАК ГРУП ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

 Чл.38. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

 Чл.39. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на сайта www.modepot.bg собственост на СТАК ГРУП ООД (вписан в еРАЛД с уникален идентификационен код№) и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от СТАК ГРУП ООД.  

 Чл.40. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно правото на информираност, и правото да променя личните си данни.

 Чл.41. Купувачът се съгласява и разрешава на СТАК ГРУП ООД, да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които СТАК ГРУП ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

Чл.42. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта www.modepot.bg и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на фактури /при издаване на такава за физически лица/, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

Чл.43. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.