Рекламации и гаранция
 При остановен дефект на стоката, клиента може да се свърже с търговеца незабавно на телефон или email: +359 89 454 8888 или sales@modepot.eu. Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на доставката. При случай на скрит дефект на стоката или несъответствие с обявените характеристики, клиента има право да предяви рекламация в едноседмичен срок от датата на фактурата. Вследствие на рекламацията, клиента може да получи отстраняване на дефекта в едномесечен срок, замяна на продукта или получаване обратно на заплатената сума. Рекламираната стока, следва да се върне в разглобен вид в оригиналната опаковка заедно с придружаващата я документация. Поръчаната стока, може да бъде върната в 7 дневен срок от получаването и неизползвана, в оригинална опаковка. При връщане на стоката, клиента не дължи допълнителни обезщетения или неустойки. Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:


1. за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;


2. За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката.Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента на адрес посочен от търговеца. Търговеца гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис. Търговеца поема гаранция само при доказан производствен дефект. Търговецът не поемат гаранция при неправилно извършен монтаж от страна на клиента. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на документите, придружаващи закупената от Клиента стока, издадени от Търговеца.  Всяка закупена стока от електронен магазин “MODEPOT” подлежи на гаранционен срок (и правилата на ЗЗП), а именно в срок от 2 /две/ години от доставката им. Клиента е длъжен да пази документ/фактура от закупената от него стока, в противен слачай стоката няма доказуема гаранция. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.